วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  19 พฤศจิกายน 2561
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อสถ.
09.00 น. มอบนโยบายในโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามนโยบายเน้นหนักของ สถ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ห้องประชุมไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์ ถ.ราชวิถี บางพลัด กรุงเทพฯ
   13.30 น. ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ร.อสถ.
09.00 น. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามนโยบายเน้นหนักของ สถ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ห้องประชุมไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์ ถ.ราชวิถี บางพลัด กรุงเทพฯ
นายทวี เสริมภักดีกุล
ร.อสถ.
-ไปราชการต่างประเทศ-
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.
08.00 น. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ