สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC069680     no 0 สน.บถ.
CC069679     no 5 สน.คท.
CC069678     no 5 สน.บถ.
CC069677     yes 16
 • กม.
 • 17/06/2562
กม.
CC069676     no 8 กม.
CC069675     no 18 กพส.
CC069674     yes 28
 • สน.คท.
 • 17/06/2562
สน.คท.
CC069673     yes 17
 • สบ.พถ.
 • 17/06/2562
สบ.พถ.
CC069672     yes 47
 • สน.คท.
 • 17/06/2562
สน.คท.
CC069671     no 8 กม.
CC069670     yes 45
 • กศ.
 • 17/06/2562
กศ.
CC069669     no 11 สน.คท.
CC069668     yes 25
 • สน.คท.
 • 17/06/2562
สน.คท.
CC069667     yes 46
 • สน.คท.
 • 17/06/2562
สน.คท.
CC069666     no 16 สน.คท.
CC069665     yes 38
 • กศ.
 • 17/06/2562
กศ.
CC069664     no 10 สน.บถ.
CC069663     yes 38
 • กพส.
 • 17/06/2562
กพส.
CC069662     yes 33
 • สน.คท.
 • 17/06/2562
สน.คท.
CC069661     yes 91
 • สน.บถ.
 • 17/06/2562
สน.บถ.
CC069660     yes 87
 • กพส.
 • 14/06/2562
กพส.
CC069659     yes 47
 • สน.คท.
 • 17/06/2562
สน.คท.
CC069658     yes 59
 • กพส.
 • 14/06/2562
กพส.
CC069657     yes 36
 • สน.บถ.
 • 17/06/2562
สน.บถ.
CC069655     no 47 กม.
CC069648     yes 48
 • สน.คท.
 • 14/06/2562
สน.คท.
CC069647     yes 47
 • สน.คท.
 • 14/06/2562
สน.คท.
CC069646     yes 28
 • สน.คท.
 • 17/06/2562
สน.คท.
CC069645     yes 48
 • สน.คท.
 • 14/06/2562
สน.คท.
CC069644     yes 25
 • สน.คท.
 • 14/06/2562
สน.คท.
CC069643     yes 102
 • สน.คท.
 • 14/06/2562
สน.คท.
CC069642     yes 31
 • สน.คท.
 • 14/06/2562
สน.คท.
CC069641     yes 80
 • กพส.
 • 14/06/2562
กพส.
CC069640     yes 65
 • กพส.
 • 14/06/2562
กพส.
CC069639     yes 30
 • สบ.พถ.
 • 14/06/2562
สบ.พถ.
CC069638     yes 41
 • กม.
 • 14/06/2562
กม.
CC069634     yes 70
 • สน.คท.
 • 14/06/2562
สน.คท.
CC069633     yes 84
 • สน.คท.
 • 13/06/2562
สน.คท.
CC069632     yes 54
 • สน.คท.
 • 14/06/2562
สน.คท.
CC069631     yes 78
 • กพส.
 • 13/06/2562
กพส.
CC069630     yes 40
 • สน.คท.
 • 13/06/2562
สน.คท.
CC069629     yes 28
 • สน.บถ.
 • 13/06/2562
สน.บถ.
CC069628     yes 87
 • สน.คท.
 • 13/06/2562
สน.คท.
CC069627     yes 70
 • กศ.
 • 13/06/2562
กศ.
CC069626     yes 36
 • กค.
 • 13/06/2562
กค.
CC069625     yes 118
 • กพส.
 • 13/06/2562
กพส.
CC069624     yes 123
 • สน.คท.
 • 12/06/2562
สน.คท.
CC069623     yes 122
 • สน.คท.
 • 13/06/2562
สน.คท.
CC069622     yes 93
 • กศ.
 • 13/06/2562
กศ.
CC069621     yes 131
 • สน.คท.
 • 13/06/2562
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 57638 next last
 • 3,873,605
 • 36