สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC064274     no 7 สน.คท.
CC064273     no 8 สน.บถ.
CC064272     no 5 สน.คท.
CC064271     no 4 สน.คท.
CC064270     no 3 สน.คท.
CC064269     no 9 กพส.
CC064268     no 9 สน.บถ.
CC064267     yes 18
 • กม.
 • 24/01/2561
กม.
CC064266     yes 10
 • กม.
 • 24/01/2561
กม.
CC064265     yes 31
 • สน.บถ.
 • 24/01/2561
สน.บถ.
CC064264     yes 20
 • สน.คท.
 • 24/01/2561
สน.คท.
CC064258     yes 47
 • สน.คท.
 • 23/01/2561
สน.คท.
CC064257     yes 23
 • สน.คท.
 • 23/01/2561
สน.คท.
CC064256     yes 27
 • สน.คท.
 • 23/01/2561
สน.คท.
CC064255     no 22 สน.บถ.
CC064254     yes 40
 • สน.คท.
 • 24/01/2561
สน.คท.
CC064253     yes 37
 • สน.คท.
 • 23/01/2561
สน.คท.
CC064252     yes 47
 • สน.คท.
 • 23/01/2561
สน.คท.
CC064251     yes 21
 • สน.บถ.
 • 24/01/2561
สน.บถ.
CC064250     yes 41
 • สน.บถ.
 • 24/01/2561
สน.บถ.
CC064249     yes 39
 • สน.คท.
 • 23/01/2561
สน.คท.
CC064248     yes 19
 • สน.คท.
 • 24/01/2561
สน.คท.
CC064247     yes 17
 • สน.คท.
 • 24/01/2561
สน.คท.
CC064246     yes 13
 • สน.คท.
 • 24/01/2561
สน.คท.
CC064245     yes 60
 • กค.
 • 23/01/2561
กค.
CC064244     no 33 สน.บถ.
CC064243     yes 41
 • สน.คท.
 • 23/01/2561
สน.คท.
CC064242     yes 39
 • สน.คท.
 • 23/01/2561
สน.คท.
CC064241     yes 33
 • สน.คท.
 • 23/01/2561
สน.คท.
CC064240     yes 70
 • สน.คท.
 • 23/01/2561
สน.คท.
CC064239     yes 44
 • สน.คท.
 • 23/01/2561
สน.คท.
CC064238     yes 73
 • สน.คท.
 • 22/01/2561
สน.คท.
CC064237     yes 40
 • กศ.
 • 23/01/2561
กศ.
CC064236     yes 79
 • สน.บถ.
 • 23/01/2561
สน.บถ.
CC064235     yes 32
 • สน.บถ.
 • 24/01/2561
สน.บถ.
CC064234     yes 38
 • สน.คท.
 • 24/01/2561
สน.คท.
CC064233     yes 98
 • กม.
 • 22/01/2561
กม.
CC064232     yes 68
 • สน.คท.
 • 23/01/2561
สน.คท.
CC064231     yes 113
 • สน.คท.
 • 22/01/2561
สน.คท.
CC064230     yes 84
 • สน.คท.
 • 22/01/2561
สน.คท.
CC064229     yes 44
 • ศปท.สถ.
 • 23/01/2561
ศปท.สถ.
CC064223     yes 59
 • กจ.
 • 22/01/2561
กจ.
CC064222     yes 81
 • สน.บถ.
 • 22/01/2561
สน.บถ.
CC064221     yes 65
 • สน.คท.
 • 22/01/2561
สน.คท.
CC064220     no 23 สน.บถ.
CC064219     yes 56
 • กม.
 • 19/01/2561
กม.
CC064218     yes 23
 • กม.
 • 19/01/2561
กม.
CC064217     yes 107
 • สน.คท.
 • 19/01/2561
สน.คท.
CC064214     yes 85
 • สน.คท.
 • 19/01/2561
สน.คท.
CC064213     yes 111
 • สน.คท.
 • 22/01/2561
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 53120 next last
 • 3,617,315
 • 306