สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC067975     no 4 สน.คท.
CC067974     no 6 สน.บถ.
CC067973     no 8 สน.คท.
CC067972     yes 38
 • สน.คท.
 • 18/01/2562
สน.คท.
CC067970     no 23 กพส.
CC067967     no 19 สน.บถ.
CC067966     yes 28
 • สน.คท.
 • 18/01/2562
สน.คท.
CC067965     yes 55
 • กม.
 • 18/01/2562
กม.
CC067964     no 25 สน.คท.
CC067963     no 12 กพส.
CC067962     yes 23
 • สน.บถ.
 • 18/01/2562
สน.บถ.
CC067960     yes 49
 • สน.บถ.
 • 18/01/2562
สน.บถ.
CC067959     yes 81
 • สน.คท.
 • 17/01/2562
สน.คท.
CC067958     no 34 กพส.
CC067957     no 11 กพส.
CC067956     no 27 สบ.พถ.
CC067955     yes 31
 • กม.
 • 17/01/2562
กม.
CC067954     yes 30
 • กม.
 • 17/01/2562
กม.
CC067953     yes 42
 • สน.บถ.
 • 18/01/2562
สน.บถ.
CC067952     yes 21
 • กม.
 • 17/01/2562
กม.
CC067951     yes 42
 • สน.คท.
 • 17/01/2562
สน.คท.
CC067950     yes 25
 • กม.
 • 17/01/2562
กม.
CC067949     no 13 สบ.พถ.
CC067948     yes 83
 • กศ.
 • 17/01/2562
กศ.
CC067947     yes 28
 • กม.
 • 17/01/2562
กม.
CC067940     yes 161
 • กม.
 • 17/01/2562
กม.
CC067939     yes 92
 • สน.บถ.
 • 17/01/2562
สน.บถ.
CC067937     no 37 กพส.
CC067936     yes 93
 • สน.คท.
 • 17/01/2562
สน.คท.
CC067935     yes 68
 • สน.บถ.
 • 16/01/2562
สน.บถ.
CC067934     yes 65
 • สน.คท.
 • 16/01/2562
สน.คท.
CC067933     no 44 กพส.
CC067926     no 48 สน.คท.
CC067924     yes 37
 • สน.บถ.
 • 18/01/2562
สน.บถ.
CC067923     yes 75
 • กม.
 • 16/01/2562
กม.
CC067922     yes 39
 • กศ.
 • 17/01/2562
กศ.
CC067921     yes 74
 • สน.คท.
 • 17/01/2562
สน.คท.
CC067920     yes 42
 • สน.คท.
 • 17/01/2562
สน.คท.
CC067919     yes 77
 • สน.คท.
 • 16/01/2562
สน.คท.
CC067918     yes 73
 • สน.คท.
 • 17/01/2562
สน.คท.
CC067917     yes 87
 • สน.คท.
 • 16/01/2562
สน.คท.
CC067916     yes 107
 • สน.คท.
 • 18/01/2562
สน.คท.
CC067915     yes 124
 • สน.คท.
 • 16/01/2562
สน.คท.
CC067914     yes 66
 • สน.บถ.
 • 16/01/2562
สน.บถ.
CC067913     yes 76
 • สน.บถ.
 • 16/01/2562
สน.บถ.
CC067912     yes 78
 • สน.บถ.
 • 16/01/2562
สน.บถ.
CC067911     yes 60
 • สน.คท.
 • 18/01/2562
สน.คท.
CC067910     yes 130
 • สน.คท.
 • 16/01/2562
สน.คท.
CC067909     yes 110
 • สน.คท.
 • 15/01/2562
สน.คท.
CC067908     yes 69
 • สน.บถ.
 • 16/01/2562
สน.บถ.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 56124 next last
 • 3,799,578
 • 494