สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC066494     no 1 กจ.
CC066493     yes 17
 • สน.บถ.
 • 24/09/2561
สน.บถ.
CC066492     yes 20
 • สน.คท.
 • 21/09/2561
สน.คท.
CC066491     no 15 สน.คท.
CC066490     yes 27
 • สน.คท.
 • 21/09/2561
สน.คท.
CC066489     yes 36
 • สน.คท.
 • 21/09/2561
สน.คท.
CC066488     no 21 สน.คท.
CC066487     yes 27
 • สน.คท.
 • 21/09/2561
สน.คท.
CC066486     no 39 สน.คท.
CC066485     yes 40
 • กพส.
 • 21/09/2561
กพส.
CC066484     yes 44
 • สน.บถ.
 • 24/09/2561
สน.บถ.
CC066483     yes 90
 • สน.คท.
 • 21/09/2561
สน.คท.
CC066482     yes 38
 • กพส.
 • 21/09/2561
กพส.
CC066481     yes 76
 • สน.บถ.
 • 21/09/2561
สน.บถ.
CC066480     yes 54
 • ตบ.
 • 21/09/2561
ตบ.
CC066479     no 31 สน.คท.
CC066478     yes 123
 • สน.คท.
 • 20/09/2561
สน.คท.
CC066477     no 15 สน.คท.
CC066476     no 15 สน.คท.
CC066475     yes 46
 • สน.คท.
 • 21/09/2561
สน.คท.
CC066474     yes 32
 • กพส.
 • 21/09/2561
กพส.
CC066473     yes 23
 • สน.บถ.
 • 24/09/2561
สน.บถ.
CC066472     yes 142
 • สน.คท.
 • 20/09/2561
สน.คท.
CC066471     yes 76
 • สน.บถ.
 • 21/09/2561
สน.บถ.
CC066470     yes 61
 • สน.คท.
 • 20/09/2561
สน.คท.
CC066469     yes 33
 • สน.บถ.
 • 21/09/2561
สน.บถ.
CC066468     yes 111
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066467     yes 60
 • กศ.
 • 19/09/2561
กศ.
CC066466     yes 63
 • สน.บถ.
 • 20/09/2561
สน.บถ.
CC066465     yes 24
 • สน.บถ.
 • 20/09/2561
สน.บถ.
CC066464     yes 39
 • สน.บถ.
 • 20/09/2561
สน.บถ.
CC066463     yes 103
 • สน.คท.
 • 20/09/2561
สน.คท.
CC066462     yes 48
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066461     yes 95
 • กค.
 • 19/09/2561
กค.
CC066460     yes 43
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066459     yes 142
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066458     yes 51
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066457     yes 153
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066456     yes 51
 • กม.
 • 20/09/2561
กม.
CC066455     yes 136
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066454     yes 55
 • สน.บถ.
 • 19/09/2561
สน.บถ.
CC066453     yes 23
 • สน.บถ.
 • 19/09/2561
สน.บถ.
CC066452     yes 35
 • สน.บถ.
 • 19/09/2561
สน.บถ.
CC066451     yes 107
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066450     yes 84
 • ตบ.
 • 19/09/2561
ตบ.
CC066449     yes 172
 • กศ.
 • 18/09/2561
กศ.
CC066448     yes 66
 • สน.บถ.
 • 19/09/2561
สน.บถ.
CC066447     yes 79
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066446     yes 55
 • สน.คท.
 • 18/09/2561
สน.คท.
CC066445    
 • กันเงิน
 • ถามโดย สัจจาหอมจันทร์ [ วันที่ 18/09/2561 ]
yes 105
 • สน.คท.
 • 18/09/2561
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 54959 next last
 • 3,737,448
 • 102