สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC065802     no 3 กค.
CC065801     no 7 สน.คท.
CC065800     no 5 สน.คท.
CC065799     no 24 กพส.
CC065798     yes 28
 • กค.
 • 20/07/2561
กค.
CC065797     no 20 สน.คท.
CC065796     no 11 สน.บถ.
CC065795     no 13 กม.
CC065794     no 12 สน.บถ.
CC065793     no 11 สน.คท.
CC065792     no 21 สน.บถ.
CC065791     yes 55
 • สน.บถ.
 • 20/07/2561
สน.บถ.
CC065789     yes 43
 • สน.คท.
 • 20/07/2561
สน.คท.
CC065788     yes 43
 • สน.คท.
 • 20/07/2561
สน.คท.
CC065787     no 31 สน.คท.
CC065786     yes 27
 • กพส.
 • 20/07/2561
กพส.
CC065785     no 39 สน.คท.
CC065784     yes 32
 • สน.บถ.
 • 20/07/2561
สน.บถ.
CC065783     yes 57
 • ตบ.
 • 19/07/2561
ตบ.
CC065782     yes 50
 • สน.คท.
 • 20/07/2561
สน.คท.
CC065781     yes 58
 • สน.คท.
 • 20/07/2561
สน.คท.
CC065780     yes 72
 • สน.บถ.
 • 19/07/2561
สน.บถ.
CC065779     yes 34
 • สน.คท.
 • 20/07/2561
สน.คท.
CC065778     yes 46
 • สน.คท.
 • 20/07/2561
สน.คท.
CC065777     yes 42
 • กพส.
 • 20/07/2561
กพส.
CC065776     yes 83
 • สน.คท.
 • 19/07/2561
สน.คท.
CC065775     yes 84
 • สน.คท.
 • 19/07/2561
สน.คท.
CC065774     yes 35
 • กศ.
 • 19/07/2561
กศ.
CC065773     yes 75
 • สน.คท.
 • 19/07/2561
สน.คท.
CC065772     yes 62
 • กศ.
 • 18/07/2561
กศ.
CC065771     yes 71
 • กค.
 • 18/07/2561
กค.
CC065770     yes 64
 • สน.คท.
 • 19/07/2561
สน.คท.
CC065769     yes 37
 • กศ.
 • 18/07/2561
กศ.
CC065768     yes 75
 • สน.คท.
 • 18/07/2561
สน.คท.
CC065767     yes 54
 • สน.คท.
 • 18/07/2561
สน.คท.
CC065766     no 31 สน.คท.
CC065765     yes 44
 • กศ.
 • 18/07/2561
กศ.
CC065764     yes 125
 • สน.คท.
 • 18/07/2561
สน.คท.
CC065763     yes 44
 • กพส.
 • 20/07/2561
กพส.
CC065762     yes 52
 • สน.คท.
 • 19/07/2561
สน.คท.
CC065761     yes 93
 • สน.คท.
 • 17/07/2561
สน.คท.
CC065760     yes 59
 • กพส.
 • 18/07/2561
กพส.
CC065758     yes 84
 • สน.คท.
 • 17/07/2561
สน.คท.
CC065757     yes 27
 • สน.บถ.
 • 18/07/2561
สน.บถ.
CC065756     yes 102
 • สน.คท.
 • 17/07/2561
สน.คท.
CC065755     yes 78
 • สน.คท.
 • 17/07/2561
สน.คท.
CC065754     yes 63
 • กม.
 • 17/07/2561
กม.
CC065753     yes 45
 • สน.คท.
 • 17/07/2561
สน.คท.
CC065752     yes 52
 • กม.
 • 17/07/2561
กม.
CC065751     yes 54
 • กม.
 • 17/07/2561
กม.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 54381 next last
 • 3,705,674
 • 25