สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC064991     no 0 สน.คท.
CC064990     no 2 สน.คท.
CC064989     no 4 สน.คท.
CC064985     no 11 สน.คท.
CC064984     no 59 สน.คท.
CC064983     no 8 สน.คท.
CC064982     no 15 สน.คท.
CC064981     no 8 สน.คท.
CC064980     no 14 สน.คท.
CC064979     no 26 สน.คท.
CC064978     no 32 สน.บถ.
CC064977     no 22 กพส.
CC064976     no 35 กพส.
CC064975     yes 88
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064974     no 12 กพส.
CC064973     yes 76
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064972     no 14 กค.
CC064971     yes 66
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064970     no 22 กพส.
CC064969     yes 90
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064968     yes 66
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064967     yes 47
 • สน.บถ.
 • 19/04/2561
สน.บถ.
CC064966     yes 23
 • สน.บถ.
 • 19/04/2561
สน.บถ.
CC064965     yes 46
 • กม.
 • 18/04/2561
กม.
CC064964     yes 45
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064963     yes 69
 • กค.
 • 17/04/2561
กค.
CC064962     yes 28
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064961     yes 40
 • กม.
 • 19/04/2561
กม.
CC064960     yes 18
 • กม.
 • 19/04/2561
กม.
CC064959     yes 48
 • กม.
 • 19/04/2561
กม.
CC064958     yes 57
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064957     no 19 สน.คท.
CC064956     yes 46
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064955     yes 57
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064954     yes 21
 • กม.
 • 19/04/2561
กม.
CC064953     yes 57
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064952     yes 65
 • สน.บถ.
 • 18/04/2561
สน.บถ.
CC064951     yes 45
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064950     yes 122
 • สน.คท.
 • 11/04/2561
สน.คท.
CC064949     yes 122
 • สน.คท.
 • 11/04/2561
สน.คท.
CC064948     yes 59
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064947     yes 58
 • ตบ.
 • 18/04/2561
ตบ.
CC064946     yes 125
 • สน.คท.
 • 10/04/2561
สน.คท.
CC064945     yes 96
 • สน.คท.
 • 11/04/2561
สน.คท.
CC064944     yes 138
 • สน.คท.
 • 10/04/2561
สน.คท.
CC064943     yes 48
 • สน.คท.
 • 11/04/2561
สน.คท.
CC064942     yes 172
 • สน.คท.
 • 10/04/2561
สน.คท.
CC064941     yes 126
 • สน.คท.
 • 10/04/2561
สน.คท.
CC064935     yes 67
 • สน.คท.
 • 18/04/2561
สน.คท.
CC064934     yes 97
 • สน.บถ.
 • 11/04/2561
สน.บถ.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 53692 next last
 • 3,659,366
 • 493