ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
18/01/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ   
18/01/2562
ประกาศเผยแพร่ประกาศ/เอกสารประกวดราคางานซื้อหรือจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคา   
18/01/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
18/01/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 1 เรื่อง   
18/01/2562

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
โครงการก่อสร้างถนนศสล. ลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.9 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 66.00 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่นาเจริญ ม.9 ต.โนนทอง อ.เกษตสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ]   
18/01/2562
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างสัญลักษณ์ปติมากรรมปูนปั้นของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ปริมาณงาน รายละเอียดตามใบประมาณราคา ปร.4 และ ปร.5 สถานที่ก่อสร้าง โคกมีดอีโต้ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ]   
18/01/2562
โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายคง หาญกุดเลาะ ถึงบ้านนายวินัย เพียอิน ม.2 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ]   
18/01/2562
โครงการลงหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตรจากนานายสละ ฤาชา ถึงนานายศิริ ม.1 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ยาว 340.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 153.00 ลบ.เมตร สถานที่บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ]   
18/01/2562
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๘ คลอง ระยะทางรวม ๑๘,๖๒๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๔๖,๓๙๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017174636) [องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง]   
16/01/2562
file1 file2

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,294,943
  • 956