ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
19/04/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ   
19/04/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
18/04/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
18/04/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 4 โครงการ   
17/04/2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนพัชนี-กู้กู หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต]   
19/04/2561
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลนครรังสิต [เทศบาลนครรังสิต]   
18/04/2561
file1 file2 file3
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมโครงหลังคา ลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านร่องกู่ กำหนดราคากลาง 290,000 บาท งบประมาณ 200,000 บาท [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
18/04/2561
ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำป่าสุสานบ้านห้วยโป่ง หมู่ 5,19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [องค์การบริหารส่วนตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย]   
18/04/2561
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 40 รายการ [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
18/04/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,019,936
  • 1,122