ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 4 เรื่อง   
20/07/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ   
20/07/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
19/07/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 3 โครงการ   
18/07/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคากรจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ   
18/07/2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด(บ้านห้วยโต้ง) หมู่ 10 บ้านหนองเชียว [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
20/07/2561
ราคากลาง โครงการปรับปรุงและขยายถนนดินเลียบคลองอ้อมเก่า หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลบางเกลือ [องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ]   
20/07/2561
file1 file2 file3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี]   
20/07/2561
ราคากลางก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาชุมใต้ [เทศบาลตำบลหัวนา]   
19/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี]   
19/07/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,122,072
  • 33