ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
19/03/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 3 โครงการ   
19/03/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ   
19/03/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 4 เรื่อง   
19/03/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
18/03/2562

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๙ [องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์]   
21/03/2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีใส หมู่ที่ ๓ [องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์]   
21/03/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์e-bidding [องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์]   
21/03/2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
20/03/2562
ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านพระเนตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อบต.ต้า ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย]   
20/03/2562

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,342,981
  • 124