ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 2 โครงการ   
17/06/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
17/06/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
13/06/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ   
13/06/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 7 โครงการ   
13/06/2562

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง [องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง]   
17/06/2562
file1 file2 file3
ประกวดราคาการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการปิดทองหลังพระ ?ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลนครรังสิต]   
14/06/2562
file1 file2 file3
ราคากลางโครงการซ่อมห้องน้ำ ในอาคารและห้องน้ำโรงจอดรถ [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว]   
14/06/2562
file1
ราคากลางโครง ซ่อมแซมสุขภัณฑ์ ห้องน้ำภายในอาคารและโรงจอดรถ [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000]   
13/06/2562
file1
ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วม (หนองพ่อส่ง) หมู่ที่ 3 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง]   
13/06/2562

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,437,313
  • 58