ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
13/11/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 1 เรื่อง   
13/11/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
13/11/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
13/11/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
12/11/2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
19/11/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยโปร่งนก ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอเมื่องสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว]   
16/11/2561
file1
ราคากลางโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยโปร่งนก ตอนที่ 1ตอนที่ 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว]   
16/11/2561
file1 file2 file3
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยโปร่งนก ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบอน อำเภอเมื่องสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว]   
16/11/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านท่าแยก-ท่ามะตูม หมู่ที่ 4 - 10 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,700 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 3,240 ลบ.ม. [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว]   
16/11/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,240,850
  • 433