ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกานำนวักรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   
17/06/2562
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ย้ายที่ทำการใหม่   
13/06/2562
บัญญัติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้นใหม่   
13/06/2562
จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม   
13/06/2562
คลอดแล้ว ระเบียบ มท. ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ อปท.   
12/06/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562   
17/06/2562
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
14/06/2562
file1
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (อบต.ไชยมนนตรี)   
14/06/2562
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบเดือนพฤษภาคม2562   
11/06/2562
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
11/06/2562

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,437,310
  • 55