ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมประชุม Silver Wave Symposium ของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ   
15/01/2562
ของขวัญวันเด็กจาก มท. ... อธิบดี สถ. เผย ระเบียบ มท. ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ อปท. อยู่ระหว่างลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   
11/01/2562
ขอเรียนเชิญร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2019 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน   
09/01/2562
สถ. กระตุ้นท้องถิ่นรับถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.   
09/01/2562
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2561   
07/01/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (อบต.ไชยมนนตรี)   
17/01/2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1/2562 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
17/01/2562
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมทรสาคร)   
17/01/2562
file1 file2 file3
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561   
16/01/2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 (เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วาริน จ.อุบล)   
15/01/2562

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,294,937
  • 950