ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ชาว สถ. เฮ อ.ก.พ.มท. ให้ สถ. ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดอำนวยการสูง และ ผอ.กลุ่มงาน ชำนาญการพิเศษเพิ่มได้ครบทั่วประเทศแล้ว   
21/09/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 และเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2561   
03/09/2561
สถ. แจงข้อสงสัยกรณีการจัดตั้งสานักงานท้องถิ่นอำเภอ   
24/08/2561
สถ. ไขข้อข้องใจกรณีโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะของ อปท.   
20/08/2561
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อสถ. และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้าน สถ. ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ทม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่   
15/08/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประกาศ เรื่องขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 220 รายการ   
21/09/2561
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
19/09/2561
file1
รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561 (อบต.บางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร)   
18/09/2561
file1 file2 file3
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
18/09/2561
file2 file3
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
13/09/2561
file2 file3

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,175,871
  • 177