ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
จุลสารเข็มทิศท่องเที่ยว ฉบับไตรมาสที่ 4/2561 ของศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว   
16/11/2561
ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี:ผลสำเร็จ ความท้ายทาย และบทบาทของภาคีเครือข่าย   
12/11/2561
อธิบดี สถ. ชี้แจงประเด็น ปัญหาผลกระทบทางมลพิษจากโรงไฟฟ้าพลังงานขยะต้นแบบ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   
06/11/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2561   
30/10/2561
สถ. แจงกรณีสั่งห้าม อปท. นำรถฉุกเฉินรับผู้ป่วยกลับบ้าน ต้องป่วยจริงตามกฎ-ระเบียบทางราชการ พร้อมน้อมรับคำแนะนำอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานการใช้งบฯ แผ่นดินอย่างคุ้มค่าและเพื่อประโยชน์สุขประชาชน   
19/10/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
เทศบาลตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561   
15/11/2561
file1 file2 file3
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
15/11/2561
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2561 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
14/11/2561
ประกาศงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา   
13/11/2561
file1 file2
รายงานทางการเงิน ประจำปี 2561ทต.ตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
12/11/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,240,845
  • 428