ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561   
23/01/2561
วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561   
22/01/2561
พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงคัน จังหวัดอ่างทอง   
22/01/2561
อธิบดี สถ. เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายสัปดาห์ (DLA Morning Brief) ครั้งที่ 38/2561 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web Conference   
22/01/2561
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้กับผู้สนใจในหน่วยงาน   
17/01/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561   
22/01/2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
22/01/2561
file1 file2 file3
ประกาศเทศบาลตำบลแม่พริก เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561   
19/01/2561
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2560 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
18/01/2561
file1
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กองการประปา   
15/01/2561
file2

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,921,394
  • 776