เข้าสู่ระบบ

หัวข้อล่าสุด

WB047094 ให้ตรวจสอบเรื่องการขอใช้บัญชี โดย วาสนา พลอยแดง 17/06/2562 12:28 0/5 ลบ
WB047093 การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดย วิรัตน์ ประยูรเต็ม 13/06/2562 16:06 0/9 ลบ
WB047092 หัวหน้าหน่วยงานคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย ณัฏฐธมน อุ่มมล 11/06/2562 22:27 0/228 ลบ

หัวข้อยอดนิยมประจำเดือน มิถุนายน

WB047092 หัวหน้าหน่วยงานคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย ณัฏฐธมน อุ่มมล 11/06/2562 22:27 0/228 ลบ
WB047086 ระยะเวลาเกื้อกูลตำแหน่ง โดย วีรยุทธ์ มากรอด 01/06/2562 01:19 0/55 ลบ
WB047093 การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดย วิรัตน์ ประยูรเต็ม 13/06/2562 16:06 0/9 ลบ
WB047094 ให้ตรวจสอบเรื่องการขอใช้บัญชี โดย วาสนา พลอยแดง 17/06/2562 12:28 0/5 ลบ

หัวข้อ

WB047094 ให้ตรวจสอบเรื่องการขอใช้บัญชี โดย วาสนา พลอยแดง 17/06/2562 12:28 0/5 ลบ
WB047093 การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดย วิรัตน์ ประยูรเต็ม 13/06/2562 16:06 0/9 ลบ
WB047092 หัวหน้าหน่วยงานคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย ณัฏฐธมน อุ่มมล 11/06/2562 22:27 0/228 ลบ
WB047086 ระยะเวลาเกื้อกูลตำแหน่ง โดย วีรยุทธ์ มากรอด 01/06/2562 01:19 0/55 ลบ
WB047085 หารือการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ โดย นายธนัชชา พินธุนิบาต 30/05/2562 15:45 0/37 ลบ
WB047084 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดย เบ็ญจะมาศ ไพฑูลย์ 15/05/2562 12:45 0/119 ลบ
WB047083 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (กองช่าง) โดย มานพ ตั้งแต่ง 14/05/2562 16:42 0/68 ลบ
WB047082 สอบถามการโอนกลับไปตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น โดย สัญญา พิพัฒน์บรรณกิจ 14/05/2562 12:27 0/44 ลบ
WB047081 การสอบนักบริหารงาน (รองปลัด) โดย พรเพ็ญ นุ่นสง 13/05/2562 10:22 0/48 ลบ
WB047079 การคีย์ระบบสารสนเทศ (ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.) CCIS โดย น.ส.จารุณี ทาศรี 09/05/2562 10:06 0/28 ลบ
WB047078 การจัดงาน มีการประกวด อบต.จะสามารถ จ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ชนะ ที่ไม่อยู่ในท้องที่อบต.ได้หรือไม่ครับ โดย จักรกิตร์ ก่อเกิด 07/05/2562 16:46 0/26 ลบ
WB047077 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการท้องถิ่นทำไมถึงไม่เท่าเทียมกับของข้าราชการพลเรือน โดย นายสุนทร ณรงค์ 03/05/2562 11:06 1/82 ลบ
WB047076 ค่าเช่าบ้าน โดย กำพล ยุทธไกร 02/05/2562 10:34 0/118 ลบ
WB047075 ระเบียบค่าเช่าบ้าน โดย กำพล ยุทธไกร 01/05/2562 11:26 0/164 ลบ
WB047074 เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐม รับโอนพนักงานเทศบาล โดย ธรณิศ ดีจรูญ 26/04/2562 15:36 0/30 ลบ
WB047073 การเบิกค่าเช่าบ้าน(กู้เงินมาปลูกสร้างบ้านบนที่ดินตนเอง) โดย อนุจรา ขวัญดี 24/04/2562 12:15 0/99 ลบ
WB047072 ขอสอบถามเรื่องการเปลี่ยนตำแหน่งจาก นักส่งเสริมฯ เป็นนิติกร ครับ โดย ชัยวัฒน์ สหไชยบุญเรือง 24/04/2562 11:51 0/22 ลบ
WB047071 การเชื่อมระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองกับระบบต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นิวัตร แจ้งชาติ 18/04/2562 11:22 0/26 ลบ
WB047070 แต่งตั้งคณะกรรมการ ใน บันทึก รายงานขอซื้อขอจ้าง โดย ศรีบรรจง พันธุ์พงศ์ 10/04/2562 22:29 0/54 ลบ
WB047069 การเข้ารับการฝึกอบรมของข้าราชการ โดย apiradee thongserm 09/04/2562 15:50 0/83 ลบ
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 12744 next last
  • 9,437,302
  • 47